Dizajn fľaše parfumu a jeho vplyv na nákupný zámer u dospievajúcich

Estetický a funkčný dizajn produktov zaznamenal v posledných rokoch boom a má vplyv na nákupný zámer a správanie spotrebiteľov v súčasnosti.Okrem vône sú faktory, ktoré ovplyvňujú nákupný zámer parfumovať, ovplyvňujú ho aj ďalšie prvky, ako sú tvary flakónov, obaly a reklama.Cieľom tejto štúdie je nákupný zámer u adolescentov.Metódou použitou v tejto štúdii bol predexperimentálny dizajn, jednorazová prípadová štúdia.Tejto štúdie sa zúčastnilo 96 študentov Fakulty psychológie Univerzity Sumatera Utara.Technika odberu vzoriek použitá v tejto štúdii bola účelová.Údaje analyzované štatisticky pomocou testu párových vzoriek.výsledky ukázali, že existuje významný rozdiel v nákupnom zámere medzi flakónmi s estetickým dizajnom a funkčným dizajnom flakónov, ukázali, že estetický dizajn flakónov na parfumy ovplyvnil zámer nákupu.Dôsledkom štúdie je, že prispieva k pochopeniu spôsobu, akým si dospievajúci kupujú parfum na základe dizajnu flakónu.

069A5127


Čas odoslania: 10. júna 2023